KANAPA Restaurant

Restaurant Public

Andriivs'kyi descent, 19

1025 Kyiv

UkraineTelefon: 00380 68 044 3050

E-Mail: manager@kanapa-restaurant.kiev.ua

http://www.kanapa-restaurant.kiev.ua


Besitzer: Dmitry Borisov

Koch: HeadCHEF Yaroslav Artyukh